Nhà đầu tư nước ngoài trong tuần qua bán ròng hơn 680 tỷ đồng

Trên sàn HNX, TIG là được khối ngoại mua ròng mạnh nhất, với khối lượng mua ròng đạt 192.100 , giá trị 0,79 tỷ đồng.
forex-account-types_zazh
Khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng mạnh qua từng phiên giao dịch trong tuần qua, với tổng cộng giá trị bán ròng trên cả 2 sàn lên tới hơn 680 tỷ đồng. Trong đó, danh mục bán ra của khối vẫn chủ yếu tập trung vào các mã có vốn hóa lớn.

Thống kê tuần qua trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp.

Cụ thể, khối ngoại mua vào 49,82 triệu đơn vị, giá trị 2.391,98 tỷ đồng (tăng 110,82% về lượng và 138,24% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 83,43 triệu đơn vị, giá trị 3.004,82 tỷ đồng (tăng 124,69% về lượng và 66,56% về giá trị so với tuần trước).

Qua đó, khối này đã bán ròng 33,61 triệu cổ phiếu, tăng 148,97% so với tuần trước đó. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 612,84 tỷ đồng, giảm 23,4% so với tuần trước đó.

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ 28/11-2/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
28/11

5.516.560

17.241.670

-11.725.110

239.490

626.430

-386.940

29/11

6.392.010

16.582.910

-10.190.900

454.100

709.750

-255.650

30/11

13.014.870

16.152.400

-3.137.530

928.690

579.840

348.850

1/12

7.125.620

12.471.650

-5.346.030

205.200

384.290

-179.090

2/12

17.772.890

20.981.500

-3.208.610

564.500

704.510

-140.010

Tổng

49.821.950

83.430.130

-33.608.180

2.391.980

3.004.820

-612.840

Trong khi đó, trên sàn HNX, đã bán ròng 3 phiên và mua ròng 2 phiên.

Tổng cộng khối ngoại đã bán ròng 2,9 triệu cổ phiếu, trong khi tuần trước mua ròng 11.583 đơn vị. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 70,7 tỷ đồng, gấp 6,7 lần so với tuần trước.

Trong đó, khối ngoại mua vào với khối lượng 3,85 triệu đơn vị, giá trị 76,83 tỷ đồng (giảm 17,92% về lượng và 41,45% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 6,75 triệu đơn vị, giá trị 147,53 tỷ đồng (tăng 44,42% về khối lượng và 4,07% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ 28/11-2/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
28/11

363.510

1.191.786

-828.276

5.250

21.620

-16.370

29/11

838.210

547.425

290.785

12.880

9.860

3.020

30/11

1.350.992

1.306.453

44.539

42.100

41.440

660

1/12

631.560

3.191.871

-2.560.311

7.240

62.660

-55.420

2/12

662.102

513.003

149.099

9.360

11.950

-2.590

Tổng

3.846.374

6.750.538

-2.904.164

76.830

147.530

-70.700

Tổng cộng trên cả 2 sàn, khối ngoại đã bán ròng 36,51 triệu đơn vị, tăng 170,64% so với tuần trước đó. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 683,54 tỷ đồng, giảm 15,67% so với tuần trước.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, VCB là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất tuần qua, với khối lượng mua ròng 1,22 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 42,95 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, HPG được mua ròng 1,13 triệu cổ phiếu, giá trị 47,57 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu lớn VIC bị bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt 151,68 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng 3,65 triệu cổ phiếu.

Tuy nhiên, xét về khối lượng, STB là cổ phiếu dẫn đầu danh mục bị bán ròng đạt 5,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 43,47 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, BID bị bán ròng 2,78 triệu cổ phiếu, giá trị 39,8 tỷ đồng; HQC bị bán ròng 2,66 triệu cổ phiếu, giá trị 12,46 tỷ đồng; SSI bị bán ròng 2,65 triệu cổ phiếu, giá trị 52,39 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu liên tiếp bị bán ròng mạnh trong những tuần trước là VNM, chỉ còn bị bán ròng 497.650 cổ phiếu, giá trị 43,56 tỷ đồng, giảm mạnh so với tuần trước (bán ròng 4,72 triệu cổ phiếu, giá trị 583,13 tỷ đồng).

Trên sàn HNX, TIG là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất, với khối lượng mua ròng đạt 192.100 cổ phiếu, giá trị 0,79 tỷ đồng.

Trái lại, PVS tiếp tục là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất đạt 3,46 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 64,8 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo vần là VCG bị bán ròng 809.200 cổ phiếu, giá trị 12,53 tỷ đồng.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *